Sesja Rady Miasta Żory: Jakie tematy? Sesja Rady Miasta Żory: Jakie tematy?

Sesja Rady Miasta Żory: Jakie tematy? (© Katarzyna Śleziona)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Sesja Rady Miasta Żory: najbliższa już w czwartek, 30 października w budynku magistratu na Rynku. Początek o godzinie 15. Jakie tematy pojawią się? Zobacz poniżej. Jak oceniasz pracę naszych 22 radnych? To będzie ostatnia sesja RM Żory, kadencji 2014-2018.

Sesja Rady Miasta Żory: Jakie tematy?Jakie będą tematy na nabliższej sesji Rady Miasta Żory? Początek już w najbliższy czwartek, 30 października o godz. 15 w budynku magistratu na żorskim Rynku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr L/14 z ostatniej sesji Rady Miasta.
5. Informacja Prezydenta Miasta Żory o stanie realizacji zadań oświatowych przez miasto Żory w roku szkolnym 2013/2014.
6. Informacja Prezydenta Miasta na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające
z upoważnienia decyzje administracyjne.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013 złożonych przez Radnych Rady Miasta Żory.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za okres między sesjami.
7. Rozpatrzenie spraw:
7.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2014 rok.
7.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2014-2025.
7.3. Poboru i wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej.
7.4. Podatku od nieruchomości.
7.5. Podatku od środków transportowych.
7.6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
7.7. Przyjęcia „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.
7.8. Zmiany uchwały Nr 496/XLV/2010 Rady Miasta Żory z 25.03.2010 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Żory programu „Duża rodzina”.
7.9. Zawierania porozumień pomiędzy miastem Żory, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie.
7.10. Zmiany statutu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
8. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu sesji w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się spotkanie podsumowujące mijającą kadencję.

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z informacjami!


Wiadomości

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

krytyk (gość)

Czy jest możliwość obejrzenia np na internecie całej sesji rady miasta? Jestem bardzo ciekawa jak to wszystko wygląda od podszewki, ile trwa takie spotkanie, jak się wypowiadają radni na określone tematy i w ogóle jestem ciekawa