Komenda Miejska Policji w Żorach

Żory, ul. Wodzisławska 3

Komenda Miejska Policji w Żorach nadzoruje działania podlegających jej komisariatów i posterunków policji w mieście. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Komenda miejska jest niezależna w zakresie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Do zadań Komendy Miejskiej Policji w Żorach należą np.:

  • tworzenie we współpracy z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących ułatwienia kontaktu z policją,

  • prowadzenie poszukiwań osób

  • ochrona bezpieczeństwa na obszarach wodnych

  • prowadzenie izby dziecka

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji wybierz numer alarmowy 997 lub 112.